Organigrama

EQUIP DIRECTIU

 • Direcció: Mercè Balart                                          merce.balart@institutestevealbert.cat                 Horari d’atenció: dijous de 8:15-9:15
 • Cap d’estudis: Jordi Rodríguez                            jordi.rodriguez@institutestevealbert.cat              Horari d’atenció: dimarts de 8 a 9
 • Secretari: Àlex Narvàez                                       alex.narvaez@institutestevealbert.cat                 Horari d’atenció: dilluns de 15:30 a 16:30
 • Coordinació pedagògica: Núria Solà                   nuria.sola@institutestevealbert.cat                      Horari d’atenció: dimecres de 8 a 9h

COORDINADORS

 • Coordinadora 1r ESO: Aurora Pérez                   aurora.perez@institutestevealbert.cat
 • Coordinadora 2n ESO: Carlos Aguilera               carlos.aguilera@institutestevealbert.cat
 • Coordinadora 3r ESO: Francina Turon                francina.turon@institutestevealbert.cat
 • Coordinadora 4t ESO: Fina Gutiérrez                  fina.gutierrez@institutestevealbert.cat
 • Coordinadora batxillerat: Afra Soler                     afra.soler@institutestevealbert.cat

DEPARTAMENT

 • departaments (ciències, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
 • tutories
 • consell escolar

PAS

 • Conserges: Marta Alabart i Joan Carles
 • Administrativa: Esther García