Organigrama

En aquesta secció, els centres educatius publiquen la informació relativa a la seva organització interna. Es recomana que els centres educatius dissenyin el nivell d’exhaustivitat de la informació publicada. Serà convenient que en el seu plantejament singular, els centres vertebrin el contingut tenint en compte els següents aspectes:

EQUIP DIRECTIU

 • Direcció: Mercè Balart
 • Cap d’estudis: Jordi Rodríguez
 • Secretari: Àlex Narvàez
 • Coordinació pedagògica: Núria Solà

COORDINADORS

 • Coordinadora 1r ESO: Aurora Pérez
 • Coordinadora 2n ESO: Carlos Aguilera
 • Coordinadora 3r ESO: Francina Turon
 • Coordinadora 4t ESO: Fina Gutiérrez
 • Coordinadora batxillerat: Afra Soler

DEPARTAMENT

 • departaments (ciències, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
 • tutories
 • consell escolar

PAS

 • Conserges: Marta Alabart i Laura
 • Administrativa: Esther García