Matemàtiques

Professors del departament de Matemàtiques durant el curs 2020-2021

  • Lluís Valencia                    lluis.valencia@institutestevealbert.cat  (Cap de departament)
  • Magda Sepulcre                magda.sepulcre@institutestevealbert.cat
  • Gemma Valero                  gemma.valero@institutestevealbert.cat
  • Àlex Narváez                     alex.narvaez@institutestevealbert.cat
  • Christine Müller                 christine.muller@institutestevealbert.cat
  • Miquel Gómez                   miquel.gomez@institutestevealbert.cat
  • Ona Nogueroles                ona.nogueroles@institutestevealbert.cat

Criteris d’avaluació del curs 2020-2021

Criteris de puntuació del curs 2020-2021

Criteris de recuperació del curs 2020-2021