Ciències de la Naturalesa

Professors del departament de Ciències Naturals durant el curs 2019-2020

  • Mercè Balart                    merce.balart@institutestevealbert.cat
  • Carmen Chueca              carmen.chueca@institutestevealbert.cat
  • Aida Fuster                      aida.fuster@institutestevealbert.cat
  • Esther Gras                     esther.gras@institutestevealbert.cat
  • Juan Hens                       juan.hens@institutestevealbert.cat
  • Maria Muñoz                   maria.munoz@institutestevealbert.cat
  • Marta Pérez                    marta.perez@institutestevealbert.cat
  • Josep Maria Anguita       josep.anguita@institutestevealbert.cat
  • Angel Soria                     angel.soria@institutestevealbert.cat

Criteris d’avaluació del curs 2019-2020

Criteris de puntuació del curs 2019-2020

Criteris de recuperació del curs 2019-2020