ESO Alumnes assignats 07/07/2020: Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020 

ESO Alumnes en llista d’espera 07/07/2020: Publicació de la llista d’espera del centre a 07/07/2020

BATXILLERAT Alumnes assignats 07/07/2020: Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020

BATXILLERAT Alumnes en llista d’espera 07/07/2020: Publicació de la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/07/2020

ATENCIÓ!!!  Llistat de llibres d’ESO i Batxillerat pel curs 2020 – 2021

IMPORTANT:  Instruccions per a la compra dels llibres de Biologia i Geologia,  i de Física i Química de tota l’ESO.

Recomanacions tasques d’estiu

Document de declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’ESO i Batxillerat d’alumnes menors de 18 anys.
Document de declaració responsable per alumnes majors de 18 anys.

1r ESO. Sortida al Observatori Fabra

1r ESO. Sortida a l’observatori Fabra