NOVETAT:  PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT ESTEVE ALBERT. JUNY 2020

Document de declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’ESO i Batxillerat d’alumnes menors de 18 anys.

Document de declaració responsable per alumnes majors de 18 anys.

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020. 

Tasques per realitzar durant aquest període excepcional 

Les tasques s’actualitzaran a mesura que passin els dies, per tant cal estar alerta en tot moment pels canvis que es poden produir.
Tasques per als alumnes de 1r d’ESO
Tasques per als alumnes de 2n d’ESO
Tasques per als alumnes de 3r d’ESO
Tasques per als alumnes de 4t d’ESO
Tasques per als alumnes de 1r de Batxillerat
NOVETAT!!!  TASQUES DE RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES DE 1r D’ESO
                    TASQUES DE RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES DE 2n D’ESO
                       TASQUES DE RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES DE 3r D’ESO
                       TASQUES DE RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES DE 4t D’ESO
NOVETAT!!!   TASQUES DE RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES DE 1R DE BATXILLERAT

1r ESO. Sortida al Observatori Fabra

1r ESO. Sortida a l’observatori Fabra