Horaris

L’horari de les classes al centre és el següent:

Inici de les classes a les 8:05 h, per acabar a les 14:40 h. La duració de les classes és de 55 minuts.

Tenim dos patis amb els següents horaris:

  • Pati 1: 10:50 h- 11:15 h
  • Pati 2: 13:05 h- 13:15 h

S’afegeix una hora dedicada a la lectura de llibres anomenada “Pla lector”. Aquesta hora està compresa entre les 13:20 i les 13:45 h, just abans de l’última hora lectiva.