Erasmus plus

El programa Erasmus + de la Unió Europea és un programa de finançament per donar suport a activitats en els camps de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

El programa està gestionat en part  per les agències nacionals i, en part  a nivell europeu, per l’EACEA. La Comissió Europea és responsable de les polítiques Erasmus + i supervisa la implementació global del programa.

Erasmus+ ofereix beques per a activitats en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Ofereix oportunitats per:

  • persones que passin un període de mobilitat o de voluntariat a l’estranger i que rebin formació lingüística,
  • organitzacions que col·laborin en associacions de projectes en els camps de la formació acadèmica i professional, les escoles, l’aprenentatge d’adults i els esdeveniments esportius europeus.
  • Erasmus + també dóna suport a l’ensenyament, la investigació, la creació de xarxes i el debat sobre temes de la UE.

La nostra escola  treballa amb projectes Erasmus + per tal d’aconseguir una major internacionalització, modernització i projecció europea de l’escola. Ofereix suport financer als  estudiants que vulguin millorar les seves habilitats mitjançant l’experiència laboral a l’estranger. Visitar altres centres per reproduir mètodes d’ensenyament innovadors. Impulsar les habilitats lingüístiques dels estudiants i del personal i, fomentant el concepte de ciutadania europea, alhora que formem persones respectuoses amb la diversitat i amb un pensament crític contra la intolerància.

                                       Cicles formatius                         ESO i Batxillerat