ECTS, ECVET i Europass

 

El Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS) és una eina de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per fer els estudis i els cursos més transparents i contribuir així a millorar la qualitat de l’educació superior.

Europass és un instrument europeu comú que serveix per garantir la transparència de les qualificacions i les habilitats adquirides, per ajudar els ciutadans a presentar les seves habilitats i qualificacions d’una manera senzilla i fàcilment comprensible (per exemple, el currículum vitae, el document de mobilitat Europass o l’acreditació de llengües) a Europa i, per tant, facilitar la seva mobilitat i permetre’ls noves oportunitats per estudiar o treballar a l’estranger.

.