Política lingüística

Les necessitats d’un mercat laboral integrat a la UE fan que l’idioma anglès sigui essencial en la inserció laboral dels estudiants de formació professional. Estem treballant per oferir llengua anglesa en diferents matèries i alguns professors de FP estan aprenent metodologies AICLE per tal d’aplicar el GEP als cursos VET. També oferim el club anglès, que els permet parlar trenta minuts en anglès sobre un tema amb un nombre reduït d’estudiants. Aquesta activitat és moderada per un professor.
Per als estudiants i el personal, abans de la seva mobilitat, el pla OLS gratuït els permetrà practicar la llengua.