Cicles de grau superior

CFGS oferts per l’IES, amb els mòduls professionals i els seus respectius resultats d’aprenentatge, en anglès, adquirits per l’estudiant, en el cas dels cursos LOE, a més és mostra la correspondència amb els crèdits ECTS de cada mòdul.

família d’electricitat
família de fusta
família sanitària

CFGS oferts per l’IES, amb els mòduls professionals i els seus respectius resultats d’aprenentatge, en llengua catalana, adquirits per l’estudiant, mostra la distribució horària de cada unitat de formació i la formació obligatòria a l’empresa (FCT).

CFGS a l’institut MMPol