Erasmus cicles formatius

Un dels objectius principals del nostre centre és ensenyar als estudiants ser capaços de col·laborar en la creació d’una societat europea més democràtica i socialment oberta. També volem formar tècnics, amb competències digitals, habilitats autònomes de pensament i, capaços d’utilitzar els recursos disponibles de manera efectiva.

L’equip d’Erasmus
ECTS, ECVET i Europass
Cicles  de grau mitjà
Cicles  de grau superior
Declaració de la política Erasmus
Política lingüística
Mobilitat