On som

Institut F.X. Lluch i Rafecas

Carrer Doctor Zamenhof, 30

Vilanova i la Geltrú

Barcelona

Correus electrònics de contacte

Centre

  • Bustia General: bustia@
  • Director: direccio@
  • Cap d’Estudis ESO i Batxillerat: cap.estudis.esobatx@
  • Cap d’Estudis Cicles: cap.estudis.cicles@
  • Coordinador Pedagògic: coor.pedagogic@
  • Secretari: secretari@

ESO Tutors

ESO Coordinadors

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

DEPARTAMENTS

ALTRES CONTACTES: