Història

Francesc Xavier Lluch i Rafecas neix a Vilanova i la Geltrú l’any 1818, fill de Francisco José Lluch i Torres i Bonaventura Rafecas i Puig.

Estudia a l´escola Industrial de Barcelona i el 1849 ja és catedràtic d’ensenyament de teixits a l’Escola de Belles Arts. Completa la seva formació d’enginyer mecànic a la central d’Arts i Manufactures de Paris durant el període 1857-1861.

Autor de diverses publicacions sobre Aritmètica i Àlgebra i sobre fabricació i tractament de teixits, imparteix classes de les assignatures de “ teoria i pràctica del teixits”, de la qual n’és nomenat catedràtic l’any 1863. També imparteix la docència a la nostra ciutat com professor del Col·legi Lliure de Segon Ensenyament de Vilanova i la Geltrú. És un dels promotors, el 1860, del projecte de construcció de la carretera entre Barcelona i Tarragona per la costa, obres que comencen al 1871 i són aprovades per la D.G. d’Obres Públiques el 1877. Intervé també en el projecte del Port de Vilanova cap el 1875.

F.X. Lluch és l’impulsor de la primera Escola d’Arts i Oficis a Vilanova (Reial Decret de 5 de novembre de 1886). El primer edifici d’aquesta Escola tingué com a seu, de 1886 a 1892, la casa pairal de la família Lluch, a la Rambla Principal nº 71. L’any 1892 l’Escola fou traslladada a l’edifici municipal de la Plaça de la Vila. Allà es desenvolupà l’activitat docent fins l’any 1959 en què passà a un nou emplaçament, el de l’Escola de l’avinguda de Víctor Balaguer, al costat de l’estació. L’any 1993 es passà d’aquest emplaçament a l’actual del carrer Zamenhof 30.

Francesc Xavier Lluch morí el 30 de setembre de 1889 a Sant Gervasi de Cassoles, Barcelona.