Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El nostre Consell Escolar està representat per les persones següents:

Direcció del Centre:
– Susana Igual (directora)
Carlos Ortiz (cap d’estudis ESO i Batxillerat)
– Rosa Serrano (secretària)

Representants sector professorat:
– Manuel Castaño
– Josep Mª Catena
– Mª Isabel Marqués
– Mª Núria Mestre
– Anna Planas
– Miquel Sánchez
– Joseba Zubiaurre

Representants sector alumnat:
– Mariona Lleó
– Valentin Nicolae

Representants sector pares i mares:
– Enric Fontdecaba
– Abel Lleó
– Núria Vidal

Representant AMPA:
– Esther Gómez

Representant PAS:
– Carme Peris

Representant Ajuntament:
– Adrià Guevara

Representant sector empresarial