Secretaria

En els centres d’ensenyament secundari, la secreraria és l’agent de gestió administrativa visible, per tant, és bàsic que la seva presència a la web sigui un dels elements de navegació principals. És important que la informació s’exposi de forma clara, a fi de facilitar la usabilitat de l’espai. La informació d’aquesta secció hauria d’incloure:

  • Horari d’atenció: 9:00-14:00
  • E-mai: secretaria@ieslabisbal.cat
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (sol·licituds: genèrica, convalidacions FP, anul·lació part matrícula FP)
  • Beques i ajuts
  • Proves d’accés als cicles formatius
  • etc.