Informació CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

INFORMACIÓ CFGM D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

 Atenció a persones en situació de dependència (GM)

Tècnic/a en Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis postobligatoris capaciten per atendre persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social mitjançant l’aplicació dels procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn.

Durada dels estudis

  • 2.000 hores/ 2 cursos lectius
  • 1.617 lectives, a l’institut
  • 383 de pràctiques en un centre de treball.

Què estudiaràs?

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència

Atenció sanitària

Atenció higiènica

Atenció i suport psicosocial

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència

Destreses socials

Teleassistència

Suport domiciliari

Suport en la comunicació

Primers auxilis

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Anglès tècnic

Síntesi

On treballaràs?

Com a:

  • responsable de planta en institucions residencials;
  • cuidador/a de persones grans;
  • cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i
  • tècnic/a d’atenció domiciliària.

Accés a altres estudis:

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic/a, que els permet accedir: al batxillerat, a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés).