Informació CFGM Terrisseria

CFGM Terrisseria

Tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en terrisseria 

Aquests estudis capaciten per elaborar objectes ceràmics i de fang cuit i verificar la qualitat del producte.

 

Durada dels estudis

 • 600 hores (2 cursos lectius)
 • 485 repartides entre el centre educatiu, el Musseu Terracotta i empreses de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal
 • 115 en un centre de treball.

Què estudiaràs?

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Anglès tècnic
 • Història de l’art i de la ceràmica
 • Mitjans informàtics
 • Materials i tecnologia: Ceràmica
 • Taller de terrisseria
 • Projectes
 • Obra final
 • Formació i orientació laboral
 • Fase de pràctiques en empreses, estudis i tallers

De què treballaràs?

A tallers i empreses ceramistes, per dur a terme tasques com ara les següents:

 • processos de fabricació, control i verificació del producte en l’elaboració d’objectes ceràmics;
 • interpretació i selecció de projectes de terrisseria;
 • preparació de matèries per a l’elaboració, la manipulació i l’acabat de peces;
 • formes repetides i seriades;
 • control de l’assecatge de peces, i
 • manteniment de l’equipament tècnic.

Estudis als quals pots accedir 

Al batxillerat;

A un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés).