Informació CFGM Jardineria i Floristeria DUAL

Díptic informatiu actualitzat amb tota la informació:

Tècnic o tècnica en Jardineria i Floristeria:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.
Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides professionals:

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

• Treballador/a d’hortes, vivers i jardins
• Jardiner/a, en general
• Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport
• Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics
• Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes
• Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes
• Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi
• Planterista
• Treballador/a en vivers, en general
• Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers
• Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers
• Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
• Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors
• Empeltador/a
• Treballador/a qualificat/ada en vivers
• Florista per compte propi o aliè
• Oficial/a de floristeria
• Venedor/a de floristeria

Què estudiaràs?

• Fonaments agronòmics
• Taller i equips de tracció
• Infraestructures i instal·lacions agrícoles
• Principis de sanitat vegetal
• Control fitosanitari
• Implantació de jardins i zones verdes
• Manteniment i millora de jardins i zones verdes
• Producció de plantes i pans d’herba en viver
• Composicions florals i amb plantes
• Establiments de floristeria