AFA

Informació

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una forma d’organització de les famílies dels alumnes d’un centre educatiu. Té com a funcions coordinar activitats extraescolars i d’entorn, el seguiment dels projectes de centre, serveix també per donar veu a les famílies dins la comunitat educativa. La quota es de 15€ per família.

Col·laboració amb el centre

L’AFA col·labora amb el centre en diferents activitats:

 • Extraescolars
 • Festes
 • Organització de activitats
 • Viatge final de 4t

Membres

L’associació està formada per:

 • Presidenta: Isabel Quirós Sañudo
 • Secretaria: Eva Carrasco Rilova
 • Tresorera: Pilar Ortega Valderas
Vocals:
 • Jenifer Hernández Moya
 • María del Mar González Arias
 • Rosario Serrano Gómez
 • Merche Voto García

La junta de l’AFA està oberta a noves incorporacions.

Contacte

Podeu contactar amb AFA a través del seu correu electronic: afa@insjonqueres.cat


Facebook & Instagram

Facebook AMPA