Beques per a professorat INTERCOM

Des del Projecte INTERCOM – Millora de l’accés als mercats globals a través de països emergents, han obert una nova convocatòria  de beques per a professorat de cicles formatius de grau superior amb el suport del programa europeu Erasmus+:

Benvolgut professorat de CCFF de Grau Superior,

Us informem que hem obert una nova convocatòria per participar en les beques de mobilitat del centre per a professorat promogut pel consorci CCI (Consorci de Comerç Internacional).

Aquestes beques són les denominades de “training”, on es realitzaran visites organitzades a diversos centres educatius del país de destí, per poder crear nous contactes amb aquests centres i poder consolidar acords per a futures mobilitats del nostre alumnat.

Els països de destí són:

– Albània: 2 beques

– Bòsnia: 1 beca

– Tunísia: 1 beca

Les possibles dates de sortida són:

– Albània: del 4 al 8 de març de 2019 (+2 dies de viatge)

– Bòsnia: del 22 al 26 d’abril de 2019 (+2 dies de viatge)

– Tunísia: a determinar

Els paràmetres que utilitzarem per seleccionar els candidats serà el següent:

– Anys treballats en el centre: fins a 20 punts

– Coneixement de la llengua de treball de la mobilitat (mínim A2): fins a 20 punts

– Experiència en projectes de mobilitat internacional: fins a 10 punts

– Experiència en el desenvolupament de projectes educatius de cooperació, metodologies de formació o desenvolupament de col·laboracions entre centres i empreses: fins a 10 punts

– Col·laboració en els projectes de mobilitat d’alumnes del centre: fins a 20 punts

– En cas que el beneficiari tingui alguna discapacitat: fins a 10 punts

Els interessats heu de enviar un mail a mobility.coordinator@insjaumemimo.cat amb una breu carta de motivació abans del proper divendres 26 d’octubre de 2018, indicant a la carta el país de destí per ordre de preferència.

Cerdanyola del Vallès, 17 d’octubre de 2018