Compleció d’estudis de Formació Professional en extinció


El centre informa a tot l’alumnat i ex-alumnat amb crèdits pendents dels cicles formatius en extinció, que s’ha obert el període de matrícula per a la convocatòria d’exàmens extraordinaris de compleció a l’abril. Cal emplenar la matrícula per crèdits pendents.