Qui som?

L’Institut Jaume Mimó obre les portes l’any 1976 com una secció de formació professional depenent de l’Institut de Terrassa en uns locals provisionals i habilitats per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’any 1980 esdevé institut de formació professional. Finalment, l’any 1987 ocupa l’edifici actual, on s’imparteixen tres famílies de formació professional: Metall, Electrònica i Administratiu. El mateix any s’incorpora a l’experimentació del segon cicle de la reforma educativa i comença una etapa d’àmplia oferta educativa.

Aquest període es defineix per canvis constants i adaptacions als nous dissenys curriculars. El curs 96-97 es comencen a impartir els estudis de primer i segon cicle d’ESO, quatre modalitats de batxillerat i els cicles de les famílies d’Administració, Metall i Electrònica. Posteriorment, s’incorpora la família de Comerç amb el cicle de grau mitjà i amb el cicle de grau superior de Comerç Internacional i es traslladen els cicles d’electrònica. Finalment, els últims anys s’ha incorporat el PQPI d’Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (actualment anomenat PFI) i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS).

Els centres adscrits a l’institut per accedir a l’ESO són l’escola Saltells, l’escola Serraparera, l’escola Xarau i l’escola La Sínia. Puntualment rebem alumnat de l’escola Monserrat, l’escola Anunciata, l’escola Carles Buïgues, l’escola Martinet i l’escola Pinetons entre d’altres. L’origen de l’alumnat de batxillerat i cicles formatius és molt més divers, per la singularitat d’oferta de la modalitat de batxillerat artístic i per la llibertat d’escollir centre per l’FP. La zona d’influència del nostre centre és Ripollet, Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès.

 

 About Us

Institut Jaume Mimó started out in 1976 as a Vocational Training school (Secció de Formació Professional) affiliated with the Institut de Terrassa, in temporary facilities owned by the Cerdanyola del Vallès Council. It became an Institut (state secondary school) proper in 1980. The present-day premises were first operative in 1987, when courses in Electronics, Administration and Metal Fabrication were offered. That same year, the Institut Jaume Mimó implemented the new experimental secondary education programme (14-18), so that its educational offer encompassed a wide range of courses.

It was a time of constant developments and adapting to the new curricula. In 1996-97 the school first ran the 1st and 2nd stages of ESO (compulsory secondary education, 12-16) and the post-compulsory secondary education Batxillerat (16-18) in four modalities, while continuing teaching the vocational training courses. These were reset to the effect that the current range of courses offered includes CFGM  (Vocational Education and Training, VET) and CFGS (Certificate of Higher Education, HNC) in Finance and Administration, Marketing, International Commerce and Transport and Logistics. Also, PQPI (now PFI) and CAS (access to CFGS/HNC) courses are offered.

The primary education schools affiliated with Institut Jaume Mimó as for enrollment in ESO are Escola Saltells, Escola Serraparera, Escola Xarau and Escola La Sínia. On an occasional basis, students from Escola Monserrat, Escola Anunciata, Escola Carles Buïgues, Escola Martinet and Escola Pinetons are enrolled as well. Students of Batxillerat (General Certificate of Education) are more diverse in their origins, due to the Arts Batxillerat (GCE) the school is currently teaching, which to some extent singles it out in the area. Enrollment regulations for the VET and HNC courses have an effect too, in so far as they allow free choice of schools by students. The area of influence of the Institut Jaume Mimó roughly spans Ripollet, Montcada i Reixac and Cerdanyola del Vallès.

 

La nostra oferta  educativa

CURS 2015-2016
ESTUDIS MODALITATS/CICLES GRUPS/ TORN
ESO 2-4 grups per nivell / horari matí intensiu
BATXILLERAT Artístic, Humanístic-Social i Científic-Tecnològic 2 grups per nivell/ horari matí intensiu
CICLES GRAU MITJÀ Activitats comercials / 2 curs 1grup / horari tarda
Gestió administrativa / 2 cursos 1grup / horari tarda
Soldadura i caldereria / 2 cursos 1grup / horari tarda
CICLES GRAU SUPERIOR Administració i finances / 2 cursos 1grup / horari tarda
Comerç internacional / 2 cursos 1grup / horari tarda
Màrqueting i publicitat / 2 curs 1grup / horari tarda
Transport i logística / 2 cursos 1grup / horari tarda
Construccions metàl·liques / 2 cursos 1grup / horari tarda
PFI Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic 1grup / horari tarda
CAS Curs d’accés a cicles formatius de grau superior 1grup / horari matí intensiu (de dilluns a dijous)

 

La nostra identitat

LA FORMACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA; ACOMPANYAR AL JOVE EN EL PROCÉS DE FER-SE ADULT, UNIVERSITARI, PROFESSIONAL I CIUTADÀ I ESPECIALMENT PERSONA ÍNTEGRA I COMPLERTA.

PERSONA CAPAÇ D’INCORPORAR-SE A LA SOCIETAT I DONAR VALOR A LA MATEIXA.

PERSONA CAPAÇ DE CONVIURE AMB ELS ALTRES EN UNA SOCIETAT COMPLEXA I SER SENSIBLE ALS ALTRES. (oberta a conèixer i viure en un món global, capaç d’analitzar i fer una reflexió sobre la societat que l’envolta i si escau amb capacitat per arribar a compromisos amb el seu entorn i la seva societat) .

POTENCIAR EL VALOR DE LA PERSONA, EL SEU ÈXIT PERSONAL ( cada alumne/a ha de trobar i desenvolupar les seves capacitats. La persona ha de treballar-se amb la seva globalitat. Tots els estudiants, nois i noies, tenen valor pel que són. Són persones i han d’aprendre a viure i estimar-se a si mateixos )

 

Com aconseguir-ho:

  1. L’ACOMPANYAMENT EDUCATIU. El centre fa una atenció individualitzada del seu alumnat a través de les tutories i del professorat. Es busca que el professorat esdevingui referent pels joves en el seus processos d’aprenentatge i forma dues línies que es fan tres, ràtio de 20 alumnes per classe. Es treballa a fons la transició educativa i la cohesió de grup, equip docent molt reduït a primer, recollint moltes de les metodologies de l’escola que creiem que cal seguir utilitzant a primària ( agenda virtual i pàgina web). L’alumnat es troba en un entorn acollidor i segur, hi ha molt control en patis i passadissos amb molta presència del professorat . Les famílies tenen accés de forma àgil al centre i l’AMPA és molt activa i organitzem conjuntament tallers i xerrades per pares i mares.

 

  1. ORIENTACIÓ EDUCATIVA. Prioritzem el treball d’acompanyar i assessorar a l’alumnat en la recerca i la potenciació de les seves capacitats. Potenciem la relació amb les famílies com a part decisiva de l’èxit escolar dels seus fills.
  2. MILLORA DE LES COMPETÈNCIES EN IDIOMES. Es treballa en projecte CLIL i l’alumnat cursa matèria en anglès al llarg de l’ESO. Cada curs d’ESO fa el crèdit de síntesi en anglès fora del centre, a 4t d’ESO es va a Londres en un programa d’aprenentatge d’anglès. La segona llengua, l’alemany, s’imparteix de primer a quart d’ESO.

 

  1. CENTRE PER LA CULTURA I HUMANISME. El jove ha de rebre impactes culturals i propostes concretes que l’ajudin a aprofundir en el seu procés personal:
  • Àmbit musical:coral a primer d’ESO, participació en la Cantata de Nadal de l’Auditori de Sant Cugat del Vallès.
  • Àmbit cultural:sortides, audicions musicals, teatre.
  • Àmbit persona: servei a la comunitat , educació física conjunta amb l’alumnat d’educació especial del Jeroni de Moragues.
  • Àmbit científic: participem en la setmana de la ciència amb treballs, experimentació i conferències.
  • Àmbit esportiu: activitats extraescolars de jocs en equip per noies i nois.