L’institut

Benvolguts,

Us donem la benvinguda al institut,

L’Institut Jaume Mimó está ubicat en el barri de Serraparera de Cerdanyola del Vallès. És un centre amb molta diversitat d’oferta educativa on es contempla la globalitat d’aprenentatges reglats:ESO, batxillerats, batxillerat artístic, formació professional de grau mitjà, formació professional de grau superior, curs d’accés a cicles formatius de grau superior i programa de formació professional inicial.

La nostra visió és la formació integral dels joves en tots els àmbits, acadèmic, educatiu, cultural, social i personal. Una formació basada en l’acompanyament del projecte de vida personal dels nois i noies en el procés de fer-se universitaris, professionals i adults. Un dels nostres objectius és acompanyar l’alumnat en el desenvolupament com a persones integres i complertes capaces d’incorporar-se a la nostra societat, desenvolupar-se amb plenitud i llibertat.

Us proposem participar d’un projecte conjunt, un projecte educatiu on el jove sigui el centre de la nostra acció educadora. Projecte que utilitzant diverses metodologies pedagògiques provoqui en els estudiants una nova visió d’ells mateixos, de les seves capacitats i del seu potencial intel·lectual, artístic, científic, tecnològic i humà, què potenciï la comunicació entre ells, les famílies, la comunitat, amb domini de diverses llengües, què li generi la força interior, la seguretat i l’autonomia per viure una vida plena d’èxits personals.

 

 

The School

 

Welcome to the School.

Institut Jaume Mimó is located in the Serraparera neighbourhood in Cerdanyola del Vallès. We offer a wide range of educational courses including all official studies: ESO (compulsory secondary education), Batxillerat (post-compulsory secondary education), Batxillerat Artístic (post-compulsory secondary education, Arts), Cicles Formatius de Grau Mitjà (Vocational Education and Training, VET), Cicles Formatius de Grau Superior (Certificate of Higher Education, HNC), Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (prep couses for HNC) i Programa de Formació Professional Inicial (prep courses for VET).

Our ethos is about the holistic education of students, bringing together the academic, cultural, social and personal spheres. We offer an educational programme focused on accompanying the life project of our youths in the process of becoming university students, professionals and adults. Our core value is to encourage students in their development as complete individuals able to join society with integrity.

We invite you to join a common project, an educational project in which youths are the focus. It is a project which by using several methodological approaches aims to develop self-reflection in our students, as well as to help them take a fresh look into their life skills and their intellectual, artistic, technological and humanistic potential, enhancing communication among themselves, their families and society, enabling them to communicate in several languages and generating the inner strength, self-assurance and personal autonomy they need to live a meaningful life.