PROVES DE SELECTIVITAT

La selectivitat comença avui amb les proves de llengua catalana i castellana, i llengua estrangera. Demà, dimecres, es faran els exàmens d’història o filosofia i alguns de matèries de modalitat, que són els que es continuaran fent dijous, com ara química, llatí, dibuix artístic, literatura, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, biologia o geografia, física o història de l’art.
Està previst que les notes es puguin consultar individualment al web del Consell Interuniversitari de Catalunya, accesnet.gencat.net, el dia 25 de juny . I el dia 27 de juny els estudiants podran conèixer els resultats detallats als centres de secundària.