PEDRET TV – Programa 8

Entrevista a Maria Figols i Alba Flores que van anar a Dinamarca.