ESCOLA DEL CONSUM DE CATALUNYA

El dia 9 de novembre, els alumnes de 1r d’ESO van realitzar els tallers oferts per l’Escola del Consum de Catalunya amb l’objectiu de prendre consciència de les conseqüències dels actes de consum.
Els monitors els van orientar i ensenyar a actuar des de l’anàlisi i la reflexió.