Claustre inici de curs: El català d’adopció

El divendres 10 de setembre es va celebrar el claustre d’inici de curs amb la conferència: Sostenibilitat lingüística, el català d’adopció, a càrrec de la professora Puri Pinto Fernández.

La conferenciant va destacar la importància d’adoptar una nova llengua, de com són els parlants els que tenen la capacitat de mantenir-la viva, perpetuant així, una determinada manera de ser a través del seu ús. Per fer-ho, no cal tenir un domini perfecte de la llengua, el que cal, és parlar-la.

El claustre va comptar amb la presència de la inspectora del Departament d’Educació Rosa Borràs i de l’assessor de Llengua Interculturalitat i Cohesió Manel Plens.