QUIN ÉS EL PONT MÉS RESISTENT?

A 3 ESO duen a terme un projecte que consisteix en construir un pont utilitzant un màxim d’un quilogram d’espaguetis i cola calenta (silicona). Amb aquesta excusa es treballen els diferents tipus d’estructures, els esforços a què estan sotmeses, els elements estructurals bàsics, la caracterització de la força i les característiques de les estructures.

Una vegada s’han fet tots els passos teòrics previs i de disseny, els alumnes procedeixen a la seva construcció i posterior prova, consistent en l’assaig de destrucció del pont (sotmetent-los a esforç mitjançant pesos col·locats a la plataforma) per a comprovar si és resistent i quins son els punts dèbils de l’estructura.