Beques per a alumnat amb Necessitats Educatives Especials

Curs 2019-20

Informem que ha sortit la convocatòria d’ajuts per a alumnes amb NEE (beques MEC).

 

Els impresos  han de ser complimentats per les famílies, ja que es demana informació sensible i, per aquest motiu, cal que  faci la sol·licitud la pròpia  família.

 

És obligat omplir els apartats a través de l’aplicatiu i després imprimir. S’ha de portar a l’ institut  la beca emplenada, i tota la documentació,  abans del 20 de setembre (divendres).

 

La informació i l’aplicació per sol.licitar  la beca es pot trobar a la WEB  DE BEQUES D’EDUCACIÓ – GENCAT  (Apartat: “Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu)