Matrícula Cicles Formatius

Benvolguts/des, en aquesta pàgina trobareu les instruccions per a efectuar la matricula als cicles formatius.

No s’acceptarà cap matrícula amb la documentació incompleta, formularis incomplets i sense els comprovants de pagament corresponents.

Important! Quan acabeu d’omplir qualsevol formulari editable pel seu enviament o impressió, heu de imprimir-lo com a PDF per tal que ja no sigui editable i no es pugui manipular.

Per a la presentació de la documentació a la secretaria del centre, heu de sol·licitar cita prèvia grau mitjà (12 al 16 juliol) i grau superior (19 al 23 juliol)

Per fer la compra de llibres mireu el llistat i seguiu les instruccions

Documentació a trametre:

Alumnes de nova incorporació al centre  Alumnes que pasen de curs o repetidors
Full Checklist 1 Full Checklist 2
Títol o resguard d’accés al Cicle Formatiu
NIF o passaport alumne i tutors legals (en cas d’alumne menor d’edat)
Llibre de família o Partida de naixement (en cas d’alumne menor d’edat)
Targeta sanitària
Full Autorització dret d’imatge
Full d’autorització comunicació de dades alumne
Full d’elecció mòduls:

Grau Mitjà
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (EE10)
Gestió Administrativa (AG10)
Mecanització 2×3 (FM20)
Soldadura i Caldereria 2×3 (FM10)

Grau Superior
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (EEA0)
Administració i Finances (AGB0)
Fabricació Mecànica (motlles i matrius) (FMB1)

Full d’elecció mòduls:

Grau Mitjà
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (EE10)
Gestió Administrativa (AG10)
Mecanització 2×3 (FM20)
Soldadura i Caldereria 2×3 (FM10)

Grau Superior
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (EEA0)
Administració i Finances (AGB0)
Fabricació Mecànica (motlles i matrius) (FMB1)

Pagaments a Banc Sabadell:

Pagaments a Banc Sabadell:

Full i comprovant de pagament preu públic matrícula Generalitat (solament grau superior). Si existeix bonificació també s’ha d’aportar el document justificatiu

Full i comprovant de pagament preu públic matrícula Generalitat (solament grau superior). Si existeix bonificació també s’ha d’aportar el document justificatiu

Quota AMPA. Sent soci de l’AMPA es gaudeix de un descompte en la compra de llibres a la llibreria Carlin. Els llistats dels llibres els teniu a la WEB del centre. Quota AMPA. Sent soci de l’AMPA es gaudeix de un descompte en la compra de llibres a la llibreria Carlin. Els llistats dels llibres els teniu a la WEB del centre.
Altra documentació Altra documentació