AMPA

Els objectius de l’AMPA són:

  • Estimular els serveis i activitats complementàries segons les possibilitats dels alumnes, d’acord amb una encertada orientació professional.
  • Ajudar l’Escola en la seva concreta funció educadora.
  • Col·laborar amb la Direcció i el professorat, per tal de canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares dels alumnes amb vista a una màxima eficàcia de l’Escola.
  • L’AMPA es regeix per un sistema d’autogovern i pel principi de representació a través d’una Junta Directiva i una Assemblea General de la qual poden ser membres tots els pares dels alumnes.

Contacte:

ampa@institutelpalau.com