Història

L’any 1980 l’institut El Palau, va començar com una extensió, a les Escoles velles de Sant Andreu de la Barca, de l’Institut Pompeu Fabra de Martorell. És des d’aquesta data que es comença a conèixer com a institut.

L’Institut El Palau va ser inaugurat a l’any 1985, com a centre públic de la Generalitat de Catalunya, el qual té una llarga trajectòria educativa, primer com a Centre de Formació Professional i més tard com a Institut d’Ensenyament Secundari. El curs 2005-06 el centre va commemorar el seu 25è aniversari.

L’any 2007 es va iniciar un procés d’ampliació i reforma de l’edifici. Aquesta ampliació ha suposat, entre altres coses, un edifici annex que conté totes les aules dels cicles formatius, un Gimnàs i un menjador escolar, a més de la reforma de l’edifici existent.
Conjuntament amb l’ampliació i reforma s’ha fet una inversió molt important en noves tecnologies, dotant moltes aules del centre amb projector i, mitjançant el projecte eduCat1x1, d’una pissarra digital interactiva a cada aula

En aquests moments s’imparteixen diverses etapes educatives:

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
 • 1r i 2n de Batxillerat
 • Cicles de Grau Mitjà:
  • Gestió administrativa
  • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
  • Mecanització
  • Soldadura-Caldereria)
 • Cicles de Grau Superior:
  • Administració i finances
  • Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Motlles i Matrius
 • Programa de Formació i Inserció (PFI):
  • Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals
  • Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas