Equip Directiu

Director Josep Anton Asín
Secretària Margarida Ferrer
Cap d’Estudis José Luis Acedo
Cap d’Estudis FP Carlos Núñez
Cap d’Estudis adjunt Mª José De Ser
Coordinadora Pedagògica Eva Gasol
Administrador Josep Maria Carrique