Curs Mecanització per arrencament de ferritja Torn-Fresa


Certificat de professionalitat
Mecanització per arrencament de ferritja
Torn-Fresa. 540 hores + 80 hores pràctiques.
 
L’objectiu del curs és aprendre a realitzar els processos de mecanització per arrencament de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de les màquines i equips, amb… Llegeix més»

Campanya banc d’aliments

EL BANCS DELS ALIMENTS DAVANT LA COVID-19 han donat resposta a una creixent demanda d’aliments per part de les entitats socials, un increment de persones ateses que supera el 40% respecte al mateix període de l’any passat.
S’estima que l’emergència social derivada de l’emergència sanitària s’allargarà… Llegeix més»