Gestió de residus

La gestió dels  residus és una de les estratègies per a la millora del medi ambient que hem endegat aquest curs com a Escola Verda.  Totes les aules s’han equipat amb tres contenidors, un de groc, un altre de blau i un tercer marró. Aquests contenidors ens han d’ajudar a col·locar cada residu al seu lloc.

La selecció dels residus ens ajuda a reduir el volum  dels que acaben a l’abocador o en incineradores, i garanteix que els residus, un cop transformats, integrin nous productes manufacturats. Mitjançant el reciclatge, els residus es converteixen en una font secundària de proveïment de matèries primeres.

Amb la selecció de residus i el reciclatge  reduïm l’ús de recursos materials i energètics, generem menor contaminació i evitem la degradació del capital natural.