Shootball a 1r ESO


L’alumnat ha començat a treballar agilitat i reflexos amb el Shootball.

A l’inici de la classe, un dels alumnes s’encarrega de dinamitzar l’escalfament de tot el grup amb els coneixements adquirits a les sessions prèvies.

L’alumnat treballa i aprèn els valors de la competència sana.