Centre Col·laborador de l’IOC

Des del 2010, l’Institut Duc de Montblanc és Centre Col·laborador pels estudis de Batxillerat, Proves d’Accés a Cicles de Grau Superior (PACFGS) i Curs d’Accés a Grau Superior (CAS).

La tasca que realitza el nostre centre depèn dels estudis que es tractin:

Batxillerat Tutoria dels estudiants

Assessorament durant la matrícula i recollida de documentació en paper

Centre de realització dels exàmens presencials a final de cada un dels semestres lectius.

PACFGS Centre de realització dels exàmens presencials
CAS Centre de realització dels exàmens presencials

La persona de referència del nostre centre pels estudiants de l’IOC és: Antonia Jiménez (antonia.jimenez@ducdemontblanc.cat)