Departaments didàctics

Els nostre institut està organitzat amb departaments didàctics:

  • Departament de Cicles Formatius
  • Departament de Ciències de la Naturalesa
  • Departament de Ciències Socials, Filosofia i Religió
  • Departament d’Expressió
  • Departament de Llengua Castellana i Literatura i Cultura Clàssica
  • Departament de Llengua Catalana i Literatura
  • Departament de Llengües Estrangeres
  • Departament de Matemàtiques
  • Departament d’Orientació Educativa
  • Departament de Tecnologia