Llengües estrangeres

                            DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

El Departament de LLengües Estrangeres ofereix l´anglès a tots els cursos i també matèries

optatives en anglès, francès i alemany.

 

ANGLÈS

A l’ESO. la nostra prioritat és aconseguir un nivell pre-intermig de llengua anglesa

(equivalent a un B1 en el Marc Comú Europeu de Referència per les LLengües Europees) i a Batxillerat un nivell intermig (equivalent a un B2 en el Marc Comú Europeu o First Certificate) que permeti a l’alumne superar la prova de Selectivitat amb satisfacció.

 

Tenint en compte que l’anglès és una llengua clau perquè l’alumnat es comuniqui en el món acadèmic i laboral actual, la didàctica de la llengua tindrà un enfocament comunicatiu i connectat amb la realitat del moment.

 

Per això pensem que és essencial que l’alumnat desenvolupi les habilitats de comprensió i expressió oral i escrites de manera gradual al mateix temps que assimila les estructures gramaticals necessàries.

 

D’altra banda, no només es treballa l’expressió oral (presentaciones, diàlegs..) i escrita (narracions, resums, històries..) sinó que en una perspectiva més amplia, s´aprofundirà en aspectes transversals com el treball en grup, l´autoavaluació, els gèneres literaris, teatrals, audiovisuals i digitals.

 

Mentre l’actitud i el treball de l’alumnat també es valoren per superar la matèria, la pràctica de l’anglès es tradueix en el concurs que realitzem per St. Jordi, en el qual els millors treballs de cada nivell reben un premi. Aquests són:

 

1r ESO:  Comic

 

2n ESO: Magazine

 

3r ESO: Drama Sketches

 

4t ESO: Short Film

 

1r BATX: Tv Programme

 

2n BATX: Spot

 

 

 

 

Els alumnes tenen paral.lelament blogs de consulta:

 

1r ESO: englisheso1dali.blogspot.com

 

2n ESO: sites.google.com/a/xtec.cat/eso2

 

3r ESO. englisheso3dali.blogspot.com

 

4t ESO: english4dali2011.blogspot.com

 

BATXILLERAT: englishbatdali.blogspot.com

 

Cal mencionar que els últims anys, per reforçar la conversa i la motivació en anglès,gaudim d’un auxiliar de conversa nadiu, que realitza tot tipus d’activitats comunicatives i culturals amb l’alumnat. L’auxiliar amplia també l’anglès a alumnes amb un nivell més avançat.

 

PHOTO SUZANNE

 

La Suzanne és la de la dreta

 

A 1r d´ESO el departament d´anglès participa en la franja horària de projectes i, al mateix temps, s´ofereixen dos projectes més a 2n i 3r d´ESO. El primer seria “Welcome to El Prat”, on els alumnes preparen un tour  turístic per El Prat amb el que reben als professors nadius dintre de la franja horària de projectes i el segon és “Mad about Music”, on l’alumnat treballa  l’anglès a través de la música, a més a més de preparar una activitat pel Spring Festival, que celebrem escoles i instituts del Prat per mostrar el treball conjunt dels nostres alumnes amb els auxiliars de conversa. Com a projecte de recerca de 4t ESO l´alumnat  treballa la radio en anglès.

 

PHOTO “WELCOME TO EL PRAT”

 

 

Si l’alumnat vol escollir un Research Essay or Treball de Recerca en  , el Departament d’Anglès li facilitarà el seu desenvolupament i correcció en aquesta llengua.

 

 

Alguns exemples de Research Essay són:

 

“America reflected in Stranger Things or other English-speaking series”

 

“Women in Victorian Times. Jane Austen. Pride and Prejudice”

 

“Topics in songs by The Beatles/ Eminem/ Maroon 5/ Billie Eilish or other musical

groups. Only love or social content?”

 

 

 

 

Sortides:

 

Els alumnes de 2n i 3r d´ESO al segon trimestre participen de l´activitat “Learning through

theatre” organitzada per l´Ajuntament del Prat. Aquest any veuran i treballaran l´obra Sleepy Hollow presentada per la companyia Blue Mango.

 

A 1r de Batxillerat, també durant el segon trimestre, els alumnes gaudiran d´una activitat de

Scottish Dancing on aprendran a ballar alguna dansa escocesa així com algunes històries

i cançons escoceses de la mà de David Vivanco.

 

                                             

 

PROJECTE “AULA OBERTA”  DE 4T  ESO:  ANGLÈS I MÚSICA

L´objectiu de treballar interdisciplinariament l´anglès i la música és motivar i predisposar l´alumne a aprendre  la llengua evitant el rebuig que provoca un enfocament estrictament acadèmic. D´altra banda, això  permetrà l´alumne desenvolupar altres capacitats –expressió artística, creativitat – que milloraran la seva autoestima i incrementaran el seu interès pels estudis.

 

 FRANCÈS

 

L’aprenentage de la llengua francesa és un privilegi que obre les portes als adolescents a l’hora de trobar el seu lloc en una societat on cada vegada conviuen més cultures.A més, aquest coneixement afavoreix la participació de l’alumnat en la vida escolar i acadèmica, i també pot ser positiu a nivell afectiu i de relacions personals. Així mateix, potencia indirectament el domini de la llengua catalana i la valoració de la pròpia cultura. Amb aquesta motivació i finalitat, l’institut ofereix la llengua francesa com a segona llengua estrangera al llarg de dos cursos de l’ESO i també al Batxillerat.

 

 

 CERTIFICATS DE LLENGUA, per consultar:

 

http://www.ifbcn.cat/- Diplomes-generaliste-DELF-etDALF-.html?lang=ca

http://www.ciep.fr/es/delfdalf/

 

Oferta formativa de l’INS Salvador Dalí en LLengua Francesa:

 

3r d´ESO

 

Crèdit variable LLengua francesa 3r d´ESO

 

Es fa dues hores a la setmana, durant tot el curs acadèmic, i està dirigit a aquell alumnat que desitgi iniciar-se a la llengua i cultura francesa. Hi ha la possibilitat d’una primera escapada escolar a França (Perpinyà).

 

 

 PHOTO PERPIGNAN

 

 4t d’ESO

 

Matèria optativa LLengua francesa 4t d´ESO

 

Aquesta matèria, que s’imparteix durant tres hores setmanals al llarg del curs acadèmic, té per objectiu aprofundir en l’escriptura de tot tipus de textos com ara cartes, e-mails i també millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita de l’alumnat en llengua francesa. Hi ha la possibilitat també d’una sortida escolar a França (Perpinyà).

 

Preparació per al certificat DELF A i possibilitat d’examinar-se  a l’Institut Francès (Barcelona).

 

També s’imparteix un nivell zero o de Debutant a 4t ESO

 

Dirigit a aquell alumnat que no ha cursat mai la llengua francesa. Permetrà que es familiaritzin amb la llengua francesa durant les tres hores setmanals.

 

 

 Webs d´interès:

 www.bonjourdefrance.com

apprendre.tv5monde.com

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/index.htm

http://agora.xtec.cat/iesdali/moodle/

http://cashiersetcrayons.wordpress.com

www.lepointdufle.net/chansons

 

1R BATXILLERAT

Aquesta matèria, que s’imparteix durant dues hores setmanals al llarg del curs acadèmic, té per objectiu descobrir nous temes i aprofundir en l’aprenentatge de vocabulari i expressions mitjançant l’escriptura de diàlegs, presentacions i diferents textos; ens proposem també millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita de l’alumnat en llengua francesa. Possibilitat d’una sortida escolar a França.

També s’imparteix un nivell zero o de Debutant a Batxillerat

Preparació per la certificació  DELF  A  i possibilitat d’examinar-se a l’Institut Français.

  2N BATXILLERAT

La modalitat de francès té una duració de dues hores a la setmana durant tot el curs acadèmic. Continuem aprofundint  l’aprenentatge de la llengua mitjançant  un treball inductiu i progressiu de la gramàtica i del lèxic. Es proposaran també produccions escrites i  intercanvis orals  a classe amb l’objectiu d´afavorir una comunicació real que ens sigui útil en situacions futures. A més a més, amb l’ajuda de documents autèntics – textos, lectures, vídeos i àudios – ens aproparem a una visió més oberta de les cultures i societats francòfones. Possibilitat d’una sortida escolar a França.

També s’imparteix un nivell zero o de Debutant a Batxillerat

Preparació per la certificació  DELF  A  i possibilitat d’examinar-se a l’Institut Français.

 

ALEMANY

 

El Departament de LLengües Estrangeres de l’INS Salvador Dalí ofereix dos anys d’alemany com a llengua estrangera. El nivell assolit és l’A2 en el Marc comú de referència per les llengües europees.

 

El primer any, a 4t d´ESO, l’alumnat aconsegueix competència per expressar-se sobre relacions socials, vida a l’escola, temps lliure i activitats habituals. A part de l’ús de llibres de text, la implicació de l’alumnat en la llengua s’aconsegueix mitjançant el contacte amb les coses que formen part de la vida quotidiana: escoltar serials radiofònics, escoltar i cantar cançons alemanyes i en alemany, reproduir situacions de l’escola, del carrer, de casa, etc. Igualment, les pel·lícules i documentals ofereixen a l’alumnat una visió de la història alemany recent.

 

El segon any, a 1r de Batxillerat, junt amb els elements abans esmentats, es treballen múltiples situacions reals: viatges, salut, esport, televisió, relacions familiars, etc.

Com a complement als materials didàctics, l’alumnat pot fer ús de blogs tant pel 1r com pel

segon any:

 

4t ESO: dalideutsch1.blogspot.com

 

1r BATXILLERAT: dalideutsch1.blogspot.com

 

Vídeo didàctic fet per alumnes d´alemany:

https://agora.xtec.cat/iesdali/general/video-didactic-dalemany/