Documentació Matrícula Batxillerat i cita prèvia

La documentació que s’ha d’adjuntar és la següent:

– Original i còpia del resguard del TÍTOL D’ESO
– Fotocòpia Carnet Identitat Alumne/a
– Fotocòpia Targeta Sanitària Alumne/a
– Autorització recursos digitals (document adjunt)
– Autorització sortides (document adjunt)
– Autorització horari escolar (document adjunt)
– Autorització Drets d’imatge (document adjunt)
– Informe Salut (document adjunt)
– Dades familiars i personals (document adjunt)
– Resguard pagament material (teniu les instruccions i import en un document adjunt)
– Documentació AMPA projecte SORELL (dos documents adjunts) consentiment i carta
8 i 9 de juliol de 9 a 13.30 h

Documentació Matrícula ESO i cita prèvia.

La documentació que  s’ha d’adjuntar, és la següent:
– Fotocòpia Carnet Identitat Alumne/a
– Fotocòpia Targeta Sanitària Alumne/a
– Original i còpia del Carnet de vacunacions
– Autorització Recursos digitals (document adjunt)
– Autorització sortides (document adjunt)
– Autorització Drets d’imatge (document adjunt)
– Informe Salut (document adjunt)
– Dades familiars i personals (document adjunt)
– Resguard pagament material (teniu les instruccions i import en un document adjunt)
– Documentació AMPA projecte SORELL (dos documents adjunts) consentiment i carta
13 al 16 de juliol de 9 a 13.30 h.