Treballs de recerca de Francès

La llengua i la cultura francesa a Catalunya

Aquest treball està adreçat a aquells alumnes que cursen la matèria de Llengua francesa a batxillerat, que l’han estudiada a l’ESO o que tenen coneixements de l’idioma. L’objectiu d’aquest treball és descobrir quins son els elements de la llengua i de la cultura francesa que son presents avui dia a Catalunya i en la llengua catalana.

A continuació us proposem un índex de continguts:

 • Introducció
 • Connexions entre la història de França i la història de Catalunya.
 • Moviments migratoris de França cap a Catalunya- Edat mitjana
  – Edat moderna
  – Edat contemporània
 • La importància de la llengua francesa a Catalunya- Economia
  – Educació
  – Altres
 • La Influència de la llengua francesa en la llengua catalana- Lèxic
  – Sintaxi
  – Altres
 • La importància de la cultura francesa a Catalunya- Cinema
  – Literatura
  – Gastronomia
  – Altres
 • Conclusió

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.