Infografia creativa, tot aprofitant l’anàlisi de portades electorals.

Viky Tortato ___ [ 1r Batx. Artístic ]

Teenagers habitats Graphic -english version-

We all know times passes and things change. To realize this, we don’t have to go ages back in time but just look how much technology influenced us in this past 5 years. I came to this conclusion when I saw how my uncles is raising my little cousin. To be honest there are 10 years of difference between us but my generation probably grew up with the last ‘old style’ school childhood, where we prefered to go out and play in the mud making our moms angry, instead of staying inside and playing all day in front of some screens. This is how kids today entertain themselves and how they use their free time. Nowadays probably a lot of us prefer to check the news on the internet conversely to buy a timeless newspaper because it’s easier and it’s quicker; we prefer to watch series online because waiting for the new episode day by day is boring. So how do we use our time with technology?    
portadamondrianExemple Viky 

The class was asked to create a graphic with the statistics of how we entertain and inform ourselves. The graphic also had to represent our artistic way of expressing a mathematical vision. At first I actually wanted to do a very schematic, geometric and scientific graphic, but I guess that something with the calculation of the proportions went wrong and my patience was over. My graphic is basically a square divided into differents sections with a percentage of, more or less, how many people in our class watch TV, read, listen to the radio, watch TV and read, read and listen to the radio, listen to the radio and watch TV or do all these things. The majority watches TV and read.

Probably if you see this graphic you might think that it’s modern art because, without wanting to, it might recall to those watching the Dutch painter Piet Modrian. This artist at the beginning had an impressionist period, typical of the 1870s, but then he changed into abstract art. His art was the reflection of his philosophy and soul. One day in Amsterdam he went to a cubism exhibition and this vision simple and pure of life ravished him so much that it bloomed in his heart. His art has always been the expression of his thoughts and beliefs and so will it remain throughout all the future generations that will look back at ours and probably think of how prehistoric the technology that has been controlling our life is, since its inventions have turned us into slaves of a world created only by a couple of wires and pixels.                                                                                          (agraïment a les professores de llengua anglesa)

Gràfic dels hàbits adolescents -versió català-

“Tots sabem que el temps passa i les coses canvien. Per adonar-se’n, no hem d’anar gaire lluny en el temps, només cal veure el molt que la tecnologia ens ha influït en aquests últims 5 anys”. -Vaig arribar a aquesta conclusió quan vaig veure com els meus oncles estan criant el meu cosí per formar-lo en honestedat. Hi ha 10 anys de diferència entre nosaltres, però la meva generació provablement va créixer amb l’última infància “estil vell” d’escola, on preferim anar a jugar amb el fang i enutjar a les nostres mares, en lloc de romandre dins les cases jugant tot el dia davant de pantalles. Així és com els nens d’avui s’entretenen i com utilitzen el seu temps lliure. portadamondrianExemple Viky

Probablement avui molts de nosaltres preferim veure les notícies a internet en comptes de comprar un
diari,perquè és més fàcil i més ràpid. Preferim veure sèries en streming, abans que esperar-nos al nou dia/episodi, un de sol se’ns fa avorrit. 
Llavors, com fem servir el nostre temps amb la tecnologia? Davant aquesta pregunta, es va demanar a la classe crear un gràfic amb les estadístiques de com ens entretenim i com ens informem. El gràfic, també havia de representar/expressar a la nostra manera artística una visió matemàtica.

Al principi jo realment volia fer un gràfic molt esquemàtic, geomètric i científic, però suposo que alguna cosa amb el càlcul de les proporcions va sortir malament i la meva paciència es va acabar. El meu gràfic és bàsicament un quadrat dividit en diferents seccions amb un percentatge de, més o menys, el nombre de persones que dediquen el seu temps lliure als mitjans de comunicació, destacant que la majoria veu la televisió i llegeix.

Provablement al mirar el gràfic es podria pensar que es tracta d’art modern perquè, pot recordar l’obra del pintor holandès Piet Modrian. Artista amb una vessant impressionista inicial, típic de la dècada de 1870, però després es va transformar en art abstracte per sintetizar les formes en geometria. El seu art era el reflex de la seva filosofia i l’ànima. Un dia a Amsterdam va anar a una exposició de cubisme, al veure la simplicitat i puresa de les obres, el va marcar interiorment. L’art de Mondrian ha estat sempre l’expressió dels seus pensaments i creences, tota una reflexió dels orígens i l’essència pura. Concepte que es transmetrà a les generacions futures, esperant que aquestes s’adonin de la prehistòrica tecnologia que ha estat controlant les nostres vides, des dels seus invents fins avui, per convertir-nos en esclaus d’un món creat amb cables i píxels.

Redacció ____________________________________________ [ 1r Batx. Artístic ]

Les primeres setmanes del curs, tot coincidint amb les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, es va fer un anàlisi de les portades dels diaris, per reflexionar sobre com es poden presentar les gràfiques, per fer-les més comprensives. Després, i individualment vam fer alguns exemples a petit format, sobre les preferències audiovisuals del grup, amb els resultats que es veuen a continuació, i que l’article de la Viky ha explicat detalladament.

CA-portades Exemple Viky gràfiques artístiques (6)

El següent pas, per grups, va ser treballar directament amb mòduls de cartró per disposar-los de forma gràfica, deixant les columnes típiques, i buscant uns resultats que ens portessin a unes justificacions, com per exemple la representació de nois i noies al grup,

gràfiques artístiques (1) gràfiques artístiques (2) gràfiques artístiques (4)

Després, per parelles, l’alumnat  va haver d’escollir un tema proper i fer-ne una gràfica, en aquest cas es va emprar l’aplicació Piktochart (aconsellada per Pere Arcas) i presentar-la a la resta del grup, tenint en compte la posició corporal, la projecció de la veu i la participació amb el públic entre d’altres.

CA-Presentació Infografies (7) CA-Presentació Infografies (6) CA-Presentació Infografies (2)

Just aquí sota, teniu alguns dels exercicis acabats que pretenien ser un indicador visual de les motivacions de part del grup.

Carla+Joana   Ladygagavsmadonna

AlexHuginfografia   Sofia+--

Aina+Valeria   Lydia+Neus

Per coses del destí, aquell dia, al sortir de l’institut a les 14:30h., ens vam trobar al parc de les 3 xemeneies, un grup de graffiters que construien una gràfica sobre el nivell de compassió de les persones, diferenciant-les segons l’edat i segons el moment del dia en que es feia la petita enquesta. El seu títol era The mood test. Street data wall. Inclòs dins el programa Domestic Data Streamers on veureu molts dels resultats que estan confeccionant. Reflexionant sobre la importància del tema encetat!

IMG_0282-copy  parc gràfica

Competències generals del batxillerat assolides amb aquesta activitat:

  • Competència en gestió i tractament de la informació
  • Competència digital
  • Competència en coneixement i interacció amb el món

1 comentari

  1. Ester Martínez

    M’han encantat les presentacions de les estadístiques que heu fet!
    Espero que les publicacions escrites en prenguin bona nota.
    Endavant les atxes!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>