Composició Consell Escolar

Director: Jesús Martín

Cap d’Estudis: Mª Jesús de la Rica

Secretària: Carme Arnau

Professorat: Antonio Arroyo

Juan F. Escalona

Ferran Rodríguez

Lluís Fuster

Mares i pares: Susana Valdes

Isabel Cacho

Alumnat: Tarleen Singh

Aliza Fatima

Víctoria Flores

PAS: Maribel Jimenez

Representant Municipal: Xavier Ballesteros