Història

L’IES CONSELL DE CENT és un centre públic que va iniciar les seves activitats el curs 1996/97, en el barri del Poble Sec, al llindar del Port de Barcelona.

L’educació del jove i la formació personal són els pilars bàsics de la nostra tasca educativa. Considerem que l’educació en els valors és fonamental en la formació dels joves. Aquesta es manifesta i du a terme en qualsevol àmbit de la nostra tasca, potenciant el desenvolupament de persones solidàries, responsables i compromeses amb la societat.

Comptem amb un programa de formació modern i actualitzat amb activitats engrescadores i pràctiques, utilitzant els recursos més innovadors i amb activitats culturals (sortides i viatges d’estudi) per tal de completar la formació integral dels nois i noies.

Un dels trets diferencials del nostre centre és la integració a les aules d’alumnat sord amb suport de llengua de signes. Si voleu trobar més informació al respecte visiteu l’apartat de comunitat sorda del centre.