Organigrama

ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT CONSELL DE CENT

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN NOM I COGNOM
Director Jesús Martín
Cap d’estudis Mª Jesús de la Rica
Coordinadora Pedagògica Gemma Carreño
Secretaria Carme Arnau
ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ
Coordinadora de 1r cicle ESO Núria Reig
Coordinador de 2n cicle ESO Martí Graells
Coordinadora de Batxillerat Eva Rodriguez
Coordinador d’informàtica, audiovisuals i TIC Tomeu Riera
Coordinadora LIC i Biblioteca Mª Dolors Gea
Coordinadora de Suport a l’alumnat sord Núria Reig
Coordinadora aula d’acollida Marta Serra
Coordinador de convivència i mediació escolar Miriam Malagelada
Coordinador de Riscos Laborals Clara Bernadàs
Coordinadora WEB Susana Mató
CAPS DE DEPARTAMENT
Departament de Llengua catalana i literatura Mercè Álvarez
Departament d’Anglès Joan Escalona
Departament de Llengua castellana i literatura Eva García
Departament de Ciències Socials David Galcerà
Departament de Matemàtiques Toni Arroyo
Departament de Ciències de la Naturalesa Lluis Fuster
Departament de Tecnologia Ferran Rodríguez
Departament de Visual i Plàstica Alejandro Falcón
Departament d’Educació Física Martí Graells
Departament de Música Mª Rosa Molina
ÀREA O ASSESSORAMENT
Psicopedagogues Gemma Carreño
Luna Poncelas
Aula d’Acollida Marta Serra
Informàtica Bartomeu Riera
EQUIP DE SUPORT A L’ALUMNAT SORD
Psicopedagogues Núria Reig
Miriam Malagelada
Glòria Cònsol
Montse García
Logopedes Meritxell Cervantes
Antoni Cabanillas
ALTRE PERSONAL
EAP Elena Burguera
LIC Isidre Moreso
Programa SALUT-ESCOLA Isabel Solís
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ
Marià Arroyo
Yolanda Ontivero
SERVEIS
Francisco Barba
Rocío Molina
EQUIPS TUTORIALS CURS 18-19
1r ESO A Marc Baeta
Núria Reig
1r ESO B Miquel Joan Ripoll
1r ESO C Mª Jesús Juanes
2n ESO A Virginia Vallejo
Míriam Malagelada
2n ESO B Teresa González
2n ESO C Sònia Piñol
2n ESO D Azahara Pino
3r ESO A Gemma Guim
3r ESO B Concepció Bernadàs
3r ESO C Ignacio Ruiz
Gloria Cònsol
3r ESO D Tomeu Riera
4t ESO A Luis Fuster
4t ESO B Laura Lahoz
4t ESO C Pilar Díaz
Montse García
4t ESO D Borja Llopis
1r BATXILLERAT Artístic Montse Casanovas
1r BATXILLERAT B Eva Rodríguez
2n BATXILLERAT Artístic Verónica Varas
2n BATXILLERAT B Rosa Lillo
LLISTAT DE PROFESSORAT
Matemàtiques Toni Arroyo
Josep Obiols
Virginia Vallejo
Clara Bernadàs
Ciències de la Naturalesa Lluis Fuster
Laura Lahoz
Susana Mató
Azahara Pino
Miquel Joan Ripoll
Marc Baeta
Tecnologia Ferran Rodríguez
Ignacio Ruiz
Llengua Catalana Mercè Alvarez
Mª Dolors Gea
Sònia Pinyol
Maite Martí
Llengua Castellana Joan Escalona
Eva Rodriguez
Teresa González
Vanessa Bolancel
Llengües Clàssiques Laia Orta
Ciències Socials David Galcerà
Jesús Martín
Robert Martínez
Concepció Bernadàs
Carme Arnau
Josep Mª Perlasia
Pilar Díaz
Llengua Anglesa Rosa Lillo
Eva Garcia
Mª Jesús Juanes
Carles Riu
Gemma Guim
Educació Física Martí Graells
Mª Jesús de la Rica
Marcelo Quaresma
Educació Visual i Plàstica Alejandro Falcón
Montserrat Casanovas
Borja Llopis
Verónica Varas
Música Mª Rosa Molina