Organigrama

ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT CONSELL DE CENT

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN NOM I COGNOM
Director Jesús Martín
Cap d’estudis Mª Jesús de la Rica
Coordinadora Pedagògica Gemma Carreño
Secretaria Carme Arnau
ÒRGANS DE COORDINACIÓ
Coordinadora de 1r cicle ESO Núria Reig
Coordinador de 2n cicle ESO Pilar Díaz
Coordinadora de Batxillerat Eva Rodriguez
Coordinador d’informàtica, audiovisuals i TIC Tomeu Riera
Coordinadora LIC i Biblioteca Maite Martí
Coordinadora de Suport a l’alumnat sord Marta Vilardell
Coordinadora aula d’acollida Iolanda Murillo
Coordinador de convivència i mediació escolar Miriam Malagelada
Coordinador de Riscos Laborals Antonio Arroyo
Coordinadora WEB Susana Mató
CAPS DE DEPARTAMENT
Departament de Llengua catalana i literatura Mercè Álvarez
Departament de Llengua castellana i literatura Joan Escalona
Departament d’anglès Eva García
Departament de Ciències Socials David Galcerà
Departament de Matemàtiques Antonio Arroyo
Departament de Ciències de la Naturalesa Lluis Fuster
Departament de Tecnologia Ferran Rodríguez
Departament de Visual i Plàstica Alejandro Falcón
Departament d’Educació Física Martí Graells
Departament de Música Mª Rosa Molina
Departament de Clàssiques Mònica Agramunt
ÀREA O ASSESSORAMENT
Psicopedagogues de centre Gemma Carreño
Luna Poncelas
EAP Cristina Micó
LIC
Programa Salut-Escola Isabel Solís
EQUIP DE SUPORT A L’ALUMNAT SORD
Psicopedagogues Núria Reig
Miriam Malagelada
Glòria Cònsol
Marta Vinardell
Marina Capdevila
Logopedes Meritxell Cervantes
Antoni Cabanillas
Carme Benaiges
ADMINISTRACIÓ
Marià Arroyo
Yolanda Ontivero
SERVEIS
Francisco Barba
Rocío Molina