Organigrama

ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT CONSELL DE CENT

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN NOM I COGNOM
Director Jesús Martín
Cap d’estudis Mª Jesús de la Rica
Coordinadora Pedagògica Gemma Carreño
Secretaria Carme Arnau
   
ÒRGANS DE COORDINACIÓ  
Coordinadora d’ ESO Núria Reig
Coordinadora de Batxillerat Eva Rodriguez
Coordinador d’informàtica, audiovisuals i TIC Tomeu Riera
Coordinadora LIC i Biblioteca
Coordinadora de Suport a l’alumnat sord Marta Vilardell
Coordinadora aula d’acollida Iolanda Murillo
Coordinador de convivència i mediació escolar Miriam Malagelada
Coordinador de Riscos Laborals Antonio Arroyo
Coordinadora WEB Susana Mató
   
CAPS DE DEPARTAMENT  
Departament de Llengua catalana i literatura Sònia Piñol
Departament de Llengua castellana i literatura Joan Escalona
Departament d’anglès Eva García
Departament de Ciències Socials David Galcerà
Departament de Matemàtiques Antonio Arroyo
Departament de Ciències de la Naturalesa Lluis Fuster
Departament de Tecnologia Ferran Rodríguez
Departament de Visual i Plàstica Alejandro Falcón
Departament d’Educació Física Martí Graells
Departament de Música Delia Toma
Departament de Clàssiques Mònica Agramunt
   
ÀREA O ASSESSORAMENT  
Psicopedagogues de centre Gemma Carreño
  Luna Poncelas
EAP Cristina Micó
LIC  
Programa Salut-Escola
   
EQUIP DE SUPORT A L’ALUMNAT SORD  
Psicopedagogues Núria Reig
  Miriam Malagelada
  Glòria Cònsol
  Marta Vinardell
  Marina Capdevila
Logopedes Ketty Pallàs
ADMINISTRACIÓ  
  Montserrat Adrià
  Yolanda Ontivero
   
SERVEIS  
  Francisco Barba
  Rocío Molina