Visites amb les entitats que col·laboraran amb el Servei Comunitari

Representants del nostre alumnat de 3r d’ESO ja ha començat a visitar les entitats amb què treballaran a l’activitat del Servei Comunitari. Hem parlat amb el Pla Director d’ajuda al barri de Sant Ildefons, l’escola Virolai, la Penya del Dominó, i diferents escoles de primària del barri..

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.