Tornada de Roma dels alumnes de 4t ESO

Per causes alienes al nostre centre, l’empresa Grimaldi Lines no ha pogut fer embarcar als nostres viatgers al ferri fins les 2:00 de la matinada. Això vol dir que canvia l’horari d’arribada al port de Barcelona. Podreu veure’ls arribar a les 23:00 de la nit (11h de la nit).

Por causas ajenas a este centro educativo, la empresa Grimaldi Lines no ha podido hacer que nuestros viajeros embarcaran al ferri antes de las 2:00 de la madrugada. Esto significa que el horario de llegada al puerto de Barcelona está sujeto a cambios, estableciéndose la hora de llegada a las 23:00 (11h de la noche).