Informacions importants en relació al “Coronavirus”

El Departament d’Educació ha emès un nou comunicat en relació al “Coronavirus” amb l’objectiu de prendre mesures preventives per contribuir a la contenció del virus, modificant algunes de les activitats que fins ara hem realitzat amb tota normalitat. Aquestes mesures són les següents:
1. Se suspèn tota activitat no lectiva que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent (PAS) o alumnat de diversos centres simultàniament. Per tant, se suspenen fires, trobades, cantades, certàmens…Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. En conseqüència, queda suspesa la Milleta prevista pel proper 18 de març perquè implica la trobada amb tots els centres educatius del barri així com, també, el partit de futbol femení entre l’Ins. Maria Aurèlia Capmany i l’Ins. Miquel Martí i Pol que havia de celebrar-se avui tarda al pavelló municipal de Sant Ildefons i l’activitat extraescolar dels Castellers.
 
Es mantenen les activitats lectives fora de l’institut que no impliquin trobar-se amb altres centres educatius com és el cas de la piscina així com també les activitats extraescolars que s’imparteixen al centre fora de l’horari lectiu: Estudi Assistit, Anglès, Futbol femení i Tabals.
 
2. Se suspèn també l’activitat d’alumnes d’ESO i de Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, el servei comunitari o voluntariat. En conseqüència, queden suspeses les pràctiques del PDC,  les activitats del Servei Comunitari i les pràctiques d’Estada a l’Empresa de Batxillerat.
3. Es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les regions afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de control que actualment estan duent a terme. Per això, s’han suspès els viatges previstos a Roma i Madrid.
 
4. Davant de possibles casos, els centres han de posar-se en contacte amb el 061 Salut Respon i amb la Direcció dels Serveis Territorials.
El Departament de Salut ha elaborat uns materials sobre el tema que es poden trobar en el següent enllaç:  http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus . Demanem  seguir, doncs, les recomanacions pel que fa a les mesures de prevenció per contenir el virus.
Aquest és l’enllaç del comunicat emès, ahir tarda, pel Departament d’Educació:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383825