Competències Bàsiques 4t ESO

Al llarg d’aquesta setmana es realitzaran les proves de Competències Bàsiques per als alumnes de 4t d’ESO. S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit a través de l’etapa en els àmbits de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques i àmbit cientificotecnològic.

Les proves es realitzaran els dies 13 i 14 de febrer, en aquest horari:

Tots els alumnes de 4t d’ESO entraran a les 8:15 tots dos dies, i mantindran l’horari, sortint a les 14:30, amb aquesta disposició:

DIA 13 DE FEBRER
9h PROVA DE LLENGUA ESTRANGERA
10.15h PROVA DE LA COMPETÈNCIA CIENTIFICOTECNOLÒGICA
 
DIA 14 DE FEBRER
9h PROVA DE CATALÀ
10h PROVA DE MATEMÀTIQUES
11.30h PROVA DE CASTELLÀ
Les famílies dels alumnes de 4t d’ESO han rebut aquesta carta amb tota la informació.