Calendari de recuperació extraordinària ESO 2020

Horari de les diferents matèries d’avaluació extraordinària d’ESO.

En cas que la prova es faci al centre, presencialment, és imprescindible:

  • que l’alumnat es presenti 15 minuts abans de la convocatòria de l’examen de recuperació
  • s’ha de venir obligatòriament amb mascareta i amb la declaració responsable signada per la família

No es deixarà entrar a l’aula després dels primers quinze minuts un cop començat l’examen ni sortir abans.

CALENDARI DE RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA ESO 2020